Ο Ιταλικός οίκος Pollution Analytical Equipment εξειδικεύεται σε συστήματα ελέγχου περιβάλλοντος και παραγωγικής διαδικασίας. Κύρια προϊόντα του είναι οι αναλυτές αερίων για μέτρηση υδρογονανθράκων.

© 2018 by Ikaros LabChem