Ο Γερμανικός οίκος AMS ασχολείται από το 1981 με τη σχεδίαση και κατασκευή αναλυτών και συστημάτων ελέγχου παραγωγικής διαδικασίας. Ο οίκος εξειδικεύεται κυρίως σε συστήματα (probe, pneumatic unit, transmitter) μέτρησης οξυγόνου για όλες τις εφαρμογές (σταθεροί και φορητοί αναλυτές, χαμηλές και υψηλές συγκεντρώσεις, μέτριες και υψηλές θερμοκρασίες, αδιαβάθμητες και διαβαθμισμένες περιοχές, πιστοποίηση Qal1, κ.α.). Η εταιρεία προσφέρει επίσης αναλυτές Wobbe Index, αναλυτές ιχνών αερίων, αναλυτές TCD για δυαδικά μείγματα αερίων και γεννήτριες καθαρού αέρα για GC και FID αναλυτές.

© 2018 by Ikaros LabChem